top of page

Skeppsholmen - en kunglig ö med enastående historia


Skeppsholmen, vår fina och majestätiska ön mitt emot nuvarande Kungliga Slottet och dåtidens slott, Tre Kronor, bär med sig en rik och kunglig historia som sträcker sig tillbaka i tiden. På 50-årsdagen av trontillträdet som statschef & Konung av Sverige vill vi på Skeppsholmsgruppen gratulera Kungen och tycker att det är ett fint tillfälle att berätta om vår unika ö och dess betydelse genom århundradena.


I en tid då Stadsholmen och Norrmalm dominerades av Brunkebergsåsens grusbranter, var det troligtvis ont om bördig åkermark i närheten av den då nybyggda staden och slottet Tre Kronor. På den stora ön mitt emot slottet började en åker att ta form, och med tiden omvandlades den till en kunglig lustträdgård. Redan från Gustav Vasas söners tid fanns ett kungligt lustslott här, och ön började kallas Lustholmen.


Namnet Skeppsholmen började dock användas först på 1600-talet, när den svenska örlogsflottan med sina varv och verkstäder flyttade till ön. Örlogsflottan blev den dominerande kraften på ön under mer än tre hundra år. Vid den tiden, när Gustav Vasa köpte gamla Hansakoggar från Lübeck och skapade Sveriges första örlogsflotta, var den inte större än att den kunde förtöjas vid bryggan nedanför Stockholms slott.


Med flottans expansion flyttades den först till Blasieholmen, men Drottning Kristina ansåg att det inte var en vacker syn från slottet. År 1634 tog hon beslutet att flytta skeppsgården till Skeppsholmen. Än i dag finns några av de byggnader som uppfördes på 1600-talet kvar, inklusive det imponerande Amiralitetshuset och den historiska repslagarbanan, som nu huserar Östasiatiska museet där ni har möjlighet att boka lokal genom oss.


Från och med 1749 öppnades delar av Skeppsholmen och Kastellholmen för allmänheten under fredstid, och ön blev en plats där Stockholms invånare och besökare kunde njuta av dess naturliga skönhet och kungliga atmosfär.


I dag är Skeppsholmen en öppen och välkomnande plats där vi på Skeppsholmgruppen erbjuder fantastiska lokaler för evenemang, fester, konferenser och andra högtidsstunder. Det är en kunglig plats som har överlevt århundraden av förändringar och som fortsätter att vara en symbol för Sveriges rika historia och kulturarv.


Skeppsholmen, med sitt kungliga arv, är en passande plats att hedra detta betydelsefulla tillfälle. Välkommen till Skeppsholmen, där historien möter nutiden och där vi skapar minnen som varar för evigt!

Commentaires


bottom of page